کوک | کیک های کریسمس

کیک های کریسمس
 

کیک های ویژه کریسمس...

کیک های ویژه کریسمس تا روز یکشنبه دوازدهم دی ماه در همه شعبه های شیرینی فروشی کوک موجود است.

کیک بابا نوئل با طعم وانیل و بری 50 هزار تومان

 

کیک آدم برفی

کیک آدم برفی با طعم شکلات گاناش 50 هزار تومان

 

کیک کریسمس

کیک کریسمس با طعم ردولوت 50 هزار تومان

 

کیک کارامل

کیک کریسمس با طعم کارامل 50 هزار تومان

 

کیک ردولوت

کیک کریسمس ردولوت 45 هزار تومان

 

کوکی کریسمس

 

کوکی های کادویی کریسمس هر عدد 7 هزار تومان

 

پک کادویی کریسمس

بسته کادویی کریسمس هر بسته 28 هزار تومان