کوک | کوک برگر

کوک برگر
اولین رستوران تخصصی کوک

اولین رستوران همبرگری کوک در شهرک غرب افتتاح شد

اولین رستوران تخصصی کوک برگر در خیابان سپهر شهرک غرب با یک منوی جذاب از برگرهای مختلف افتتاح شد.

چیز برگر، کوک برگر، قاچ قارچ برگر، چیلی برگر، تگزاکیو برگر، بلو برگر، چیکن برگر و مرگ برگر معروف کوک، منویی جذاب برای علاقمندان برگر است.